Sunday , 21 December 2014
அறிவிப்பு

புதிய பதிவுகள்

  • ஷுர்மா, ஜிப்பா அணிவது ஆண்களுக்கு சுன்னத்தா ?
  • விதர் தொழுகையில் இமாம் குனூத் ஓதும்போது ஆமீன் சொல்லவேண்டுமா ?
  • எந்த வகையான மீன்களை உட்கொள்ளலாம் ?