Wednesday , 24 April 2019

மாற்றுமத்தினரின் திருமணத்தில் கலந்து கொள்ளலாமா?

மாற்றுமத்தினரின் திருமணத்தில் கலந்து கொள்ளலாமா?

  • நான் இஸ்லாத்தை விளங்கி இஸ்லாத்தில் இணைந்து கொண்டேன் ஆனால் எனது மகன் இஸ்லாத்திற்கு வரவில்லை. அவரது திருணத்தில் நான் கலந்து கொள்ளலாமா?
  • ஃபிரான்ஸ் இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் 2
  • பதில் அளிப்பவர் : பி.ஜைனுல் ஆபிதீன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*