ஆந்திரா

மாவட்டம்தலைவர்செயலாளர்பொருளாளர்
ஆந்திரா வடக்குஅனீஸ் அபுபக்கர் – 94411 27136அப்துல் ரஹ்மான் – 81435 01194சையது சத்தார் – 95001 41969
ஆந்திரா தெற்குபஷீர் – 96769 98885