கர்நாடகா

மாவட்டம்தலைவர்செயலாளர்பொருளாளர்
கர்நாடகாK. அப்துல் ரஹ்மான் – 99805 44988S. சலீம் – 98459 72922சித்தீக் – 72048 92128
சிமோகாஅமீர் சுல்தான் 09901580188ஜாஹீர் 09448318177முஹம்மது யூசுப் 09342576015
பேங்களூர்அப்துல்லாஹ் 09880127125மைதீன் 09880223568கமாலுத்தீன் 09980505549