மஹாராஷ்ட்ரா

மண்டலம்தலைவர்செயலாளர்பொருளாளர்
மஹாராஷ்ட்ரா மண்டல பொறுப்பாளர்:சம்சுதீன் (சீதா கேம்ப்) – 9892561487அசன் காதர் (தராவி) – 9004334222
தாராவி கிளை:அப்துல் ரஹ்மான் – 8097619291சலீம் பாய் – 9820507836பக்கீர் பாய் – 9892738137
சீத்தா கேம்ப்ரஹ்மான் ஷா – 9869922874ஆதம்சா – 9920826150பஷிருத்தீன் – 9029291460