இறைவனிடமிருந்து தூரமாக்கும் அசத்திய செயல்கள் பாகம்-7

 

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பிரான்ஸ் மண்டல

ரமலான் சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி 2024

தலைப்பு : இறைவனிடமிருந்து தூரமாக்கும் அசத்திய செயல்கள்-7

உரை : சகோதரர் H.முஹம்மது யூஸுஃப் MISC அவர்கள்

01/04/2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.