உறவை பேணுதல் 

தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட மார்க்க சட்டங்கள்?

தொடர் – 1 ரமலான் – 2024

உரை: M.S.சுலைமான் ( மாநிலத் தலைவர்,TNTJ) 

மாநிலத் தலைமையகம் – 12.03.2024)  

உறவை பேணுதல் 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.