வலீமா விருந்தின் அளவுகோல்.

வலீமா விருந்தின் அளவுகோல்..

தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட மார்க்க சட்டங்கள்? தொடர் – 2

ரமலான் – 2024

உரை: M.S.சுலைமான் ( மாநிலத் தலைவர்,TNTJ)

மாநிலத் தலைமையகம் – 13.03.2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.