ஷாபான் மாத பிறை அறிவித்தல்

இறைவனின் திருப்பெயரால்… அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரக்காத்துஹு ! ஷாபான் மாத பிறை அறிவித்தல் பிரான்சில் ஷாபான் மாதம் முதல் பிறை…