பொருளாதாரம் சேகரிப்பின் வழிமுறை. பாகம்-2

 

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பிரான்ஸ் மண்டல

ரமலான் சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி 2024

தலைப்பு : பொருளாதாரம் சேகரிப்பின் வழிமுறை-2

உரை : சகோதரர் முஹம்மது ரிஸ்வான் MISC அவர்கள்

07/04/2024.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.