பிரான்ஸில் முஹர்ரம் மாதத்திற்கான பிறை அறிவிப்பு.

இறைவனின் திருப்பெயரால்… அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரக்காத்துஹு… பிரான்ஸில் முஹர்ரம் மாதத்திற்கான பிறை அறிவிப்பு. பிரான்ஸில் பிறைதேட வேண்டிய நாளான…