குரானைத் தொட்டு முத்தமிடலாமா?

கேள்வி : குர்ஆனைத் தொட்டு முத்தமிடலாமா? syed yusuf – dubai பதில் : திருமறைக் குர்ஆனைப் பற்றிய சரியான தெளிவான…

உழு இல்லாமல் குர்ஆனைத் தொடலாமா?

கேள்வி : அஸ்ஸலாமு அழைக்கும் !!!ஒழு இல்லாமல் குரான் ஐ தொடலாமா? மாதவிடாய் சமயத்தில் உதிரப்போக்கு நிற்காத போது மூன்று நாட்கள் கழித்து குரான்…

இன்னும் வெளிவராத குர்ஆனின் அத்தாட்சிகள்

கேள்வி : அஸ்ஸலாமு அழைக்கும்,குர் ஆனிலே அல்லாஹ் சில அத்தாட்சிகளை சொல்லி காட்டி உள்ளான் உதாரணமாக நூஹ் நபியின் கப்பல் பற்றி…