மனிதகுல விரோதி.

மனிதகுல விரோதி ஐ.அன்சாரி மாநிலச் செயலாளர் TNTJ ரமலான் – 10.04.2023

நன்மைகளை அழிக்கும் பாவங்கள்.

நன்மைகளை அழிக்கும் பாவங்கள் ரமலான் – 08.04.2023 உரை:- இ.முஹம்மது ( மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர் TNTJ )

அல்லாஹ்விடம் வாக்குறுதி விசாரிக்கப்படும்.

அல்லாஹ்விடம் வாக்குறுதி விசாரிக்கப்படும் ரமலான் – 07.04.2023 உரை:- இ.முஹம்மது ( மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர்TNTJ)

இஸ்லாம் ஏற்படுத்திய சமத்துவம்.

  இஸ்லாம் ஏற்படுத்திய சமத்துவம் ரமலான் – 06.04.2023 அல் அமீன் (மாநிலச் செயலாளர் TNTJ).

உறவுகளை பேணுவோம்.

உறவுகளை பேணுவோம் ரமலான் – 05.04.2023 அல் அமீன் (மாநிலச் செயலாளர் TNTJ).

உண்மை பேசுவோம் நன்மை பெறுவோம்.

உண்மை பேசுவோம் நன்மை பெறுவோம்.. ரமலான் – 04.04.2023 அல் அமீன் (மாநிலச் செயலாளர்)

மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவோம்.

மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவோம்… உரை:- A.சபீர் அலி M.ISc (மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்,TNTJ) ரமலான் – 03.04.2023

குர்ஆணும் நாமும்.

குர்ஆணும் நாமும் உரை:- A.சபீர் அலி M.ISc (மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்,TNTJ) ரமலான் – 02.04.2023. Facebook

சிறப்புடையோர்கள் யார்?

அல்லாஹ்வின் தூதரை நேசிப்போம்