இஸ்லாத்தில் மனசாட்சிக்கு உள்ள இடம் என்ன?

வீடியோவை பார்க்க புகைப்படத்தை சொடுக்கவும்  ஃபிரான்ஸ் இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் இஸ்லாத்தில் மனசாட்சிக்கு உள்ள இடம் என்ன? பதில் அளிப்பவர் :…