கடன் உள்ளவர்கள் மீது குர்பானி கடமையா?

கேள்வி :அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்…கடன் அதிகம் உள்ளவர்கள் மீது குர்பானி கடமையா? SHAIK ABDUL RAHMAN SHAIK, INDIA. TAMILNADU. பதில்…