இஸ்லாம் மற்றும் சமூகம் சார்ந்த கேள்வி-பதில்

பதிலளிப்பவர் K.M.அப்துந் நாஸிர் M.I.Sc மேலாண்மை குழு UK LONDON- TNTJ

உம்ரா,ஹஜ் கேள்வி பதில் ஏகத்துவம்

துல்ஹஜ் மாதத்திற்கு முன்பே ஹஜ்ஜுக்குச் சென்றவர்கள் பலமுறை உபரியான உம்ராக்கள் செய்யலாமா? பல உம்ராக்கள் செய்யும் போது ஒவ்வொரு உம்ராவையும் முடித்தபிறகு…