தங்கம் பற்றிய ஜகாத்தின் சட்டம்

கேள்வி : gold (thangam) patriya zakathin sattathittaththinai tayayu sethu vilakkavu? தமிழாக்கம் :தங்கம் பற்றிய ஜக்காதின் சட்டத்தினை தயவு…