இஸ்லாம் எளிய மார்க்கம்

கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பவர் : M.H.M.ரஸான் D.I.Sc (துணை செயலாளர் SLTJ) 01.பூனை வாங்குவதும், விற்பதும் அனுமதிக்கப்பட்டதா ? 02.குளித்துவிட்டு தொழுகைக்கு தயாராகும்…