அகிலத்திற்கு ஓர் அருட்கொடை அண்ணல் நபி(ஸல்) தொடர் – 3

அகிலத்திற்கு ஓர் அருட்கொடை அண்ணல் நபி(ஸல்)
ரமலான் தொடர் – 3
உரை: ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி
மேலாண்மைக்குழு தலைவர்,TNTJ
மாநிலத் தலைமையகம் – 24.03.2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.