நல்ல மனைவிக்கு முன்னுதாரணம் அன்னை கதீஜா(ரலி).

நல்ல மனைவிக்கு முன்னுதாரணம் அன்னை கதீஜா(ரலி) முஃமின்களின் அன்னையர்.. உரை: K.தாவூத் கைஸர் M.I.Sc (மாநிலச் செயலாளர்,TNTJ) ரமலான் தொடர் – 3

பணம் நிறைந்திருந்த போதும் குணம் குறையாத கதீஜா(ரலி).

முஃமின்களின் அன்னையர்.. உரை: K.தாவூத் கைஸர் M.I.Sc (மாநிலச் செயலாளர்,TNTJ) ரமலான் தொடர் – 2

நபிகளார் கூறிய வரலாறுகள். ரமலான் தொடர் – 1

நபிகளார் கூறிய வரலாறுகள் உரை:- S.A.முஹம்மது ஒலி M.I.Sc ( மாநிலச் செயலாளர்,TNTJ) ரமலான் தொடர் – 1

ஸஹாபாக்களின் வாழ்வினிலே.

அற்பமாக பார்க்கப்பட நபி தோழர்களும் அரவணைத்த அண்ணலாரும் ஸஹாபாக்களின் வாழ்வினிலே.. உரை:- A.சபீர் அலி M.ISc (மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்,TNTJ) ரமலான் தொடர்…

அகிலத்திற்கு ஓர் அருட்கொடை அண்ணல் நபி(ஸல்) ரமலான் தொடர் – 4

அகிலத்திற்கு ஓர் அருட்கொடை அண்ணல் நபி(ஸல்) ரமலான் தொடர் – 4 உரை: ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி மேலாண்மைக்குழு தலைவர், TNTJ மாநிலத்…

அகிலத்திற்கு ஓர் அருட்கொடை அண்ணல் நபி(ஸல்) தொடர் – 3

அகிலத்திற்கு ஓர் அருட்கொடை அண்ணல் நபி(ஸல்) ரமலான் தொடர் – 3 உரை: ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி மேலாண்மைக்குழு தலைவர்,TNTJ மாநிலத் தலைமையகம்…

அகிலத்திற்கு ஓர் அருட்கொடை அண்ணல் நபி(ஸல்) தொடர் – 2

அகிலத்திற்கு ஓர் அருட்கொடை அண்ணல் நபி(ஸல்) ரமலான் தொடர் – 2 உரை: ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி மேலாண்மைக்குழு தலைவர், TNTJ மாநிலத்…

அகிலத்திற்கு ஓர் அருட்கொடை அண்ணல் நபி(ஸல்) தொடர் – 1

அகிலத்திற்கு ஓர் அருட்கொடை அண்ணல் நபி(ஸல்) ரமலான் தொடர் – 1 உரை: ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி மேலாண்மைக்குழு தலைவர்,TNTJ மாநிலத் தலைமையகம்…

பித்அத் ஒழிப்பு மற்றும் சமுதாய பாதுகாப்பு மாநாடு – நேரலை

பித்அத் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்?

பித்அத் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்? புதுக்கோட்டை மாவட்ட இஜ்திமா – 04-12-2022 இடம் : அறந்தாங்கி உரை : எம்.எஸ். சுலைமான்…