அன்பு மாறாத அண்ணல் நபி – தலைமையக ஜுமுஆ

அன்பு மாறாத அண்ணல் நபி – தலைமையக ஜுமுஆ உரை : P.M.அல்தாஃபி நாள் : 22.04.2016

நபிகள் நாயகம் மாமனிதர் ஏன்? எதற்கு?

நபிகள் நாயகம் மாமனிதர் ஏன்? எதற்கு? தலைமையக ஜுமுஆ – முதல் உரை 15-04-2016 உரை : முஹம்மது தாஹா எம்.ஐ.எஸ்.சி.

மாணவர்களுக்கு ஏகத்துவத்தை போதிப்போம்..!

மாணவர்களுக்கு ஏகத்துவத்தை போதிப்போம்..! தலைமையக ஜுமுஆ – இரண்டாம் உரை 15-04-2016 உரை : முஹம்மது தாஹா எம்.ஐ.எஸ்.சி

முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்(ஸல்)

முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்(ஸல்) – தலைமையக ஜுமுஆ உரை: முஹம்மது யூசுஃப் நாள்: 01.04.2016