பிரான்ஸில் ஸஃபர் மாதத்திற்க்கான பிறை அறிவிப்பு

இறைவனின் திருப்பெயரால் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரக்காத்துஹு பிரான்ஸில் ஸஃபர் மாதத்திற்க்கான பிறை அறிவிப்பு பிரான்ஸில் கடந்த 20-08-2020 வியாழக்கிழமை…