தொலைக்காட்சியில் தொலைந்து போகும் ஈமான்.!

உரை : சகோ. செய்யது இப்ராஹீம்.

குர் ஆன் வசனம்

நான்கு கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்காதவரை மறுமையில் நமது கால்கள் நகராதா?

நான்கு கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்காதவரை மறுமையில் நமது கால்கள் நகராது என்று சொல்லப்படும் செய்தி ஆதாரப்பூர்வமான செய்தி தானா? விசாரிக்கப்படும் நான்கு விஷயங்கள்(?): நபி…

நல்லறங்களே வஸீலா.! – 17-03-2017 – ஜூமுஆ.

உரை : சகோ. அப்துந் நாஸர்.

இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறிய 19 கூட்டத்துடன் நடந்த விவாதங்கள் Link

குர் ஆன் மட்டும் போதும் நபிகள் நாயகம் வழிகாட்டுதல் தேவை இல்லை என்று சொல்லி கொண்டு குர் ஆணை மறுக்கும் கூட்டத்துடன்…

ஊழலற்ற அரசியலுக்கு ஒரு முன்னோடி

  ஊழலற்ற அரசியலுக்கு  ஒரு முன்னோடி எம்.எஸ்.ஜீனத் நிஸா, B.I.Sc. பணம் பத்தும் செய்யும்,  பணம் என்றால் பிணமும் வாயைத் திறக்கும்…

மரணம் உங்களை நெருங்குகிறது மறந்துவிடாதீர்கள்…! VIDEO

மரணம் உங்களை நெருங்குகிறது மறந்துவிடாதீர்கள்…! HD VIDEO

இருப்பதைக் கொண்டு திருப்தி கொள்வோம்.

இருப்பதைக் கொண்டு திருப்தி கொள்வோம் ஜூமுஆ பேருரை உரை : இ.முஹம்மது