இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்.

பெரும்பாவூர் – கேரளா (வடக்கு) மண்டலம் – 19-11-2020 பதிலளிப்பவர் : ஆர். அப்துல் கரீம் எம்.ஐ.எஸ்.ஸி (மாநிலத் துணைப் பொதுச்செயலாளர்,…

அசத்திய கொள்கை ஓர் பார்வை!

அசத்திய கொள்கை ஓர் பார்வை! #ஸலபி​ | #பரேலவி_கொள்கை​ | #பித்அத்​ | #அசத்திய​ | #கொள்கை​ | #வழிகேடு​ |…

சத்திய மார்க்கமும், அசத்தியவாதிகளும்!

சத்திய மார்க்கமும், அசத்தியவாதிகளும்! கோரிப்பாளையம் – மதுரை மாவட்டம் – 27-12-2020 உரை : ஆர். அப்துல் கரீம் எம்.ஐ.எஸ்.ஸி (மாநிலத்…

வளரும் தலைமுறையே வழி மாறாதே!

வளரும் தலைமுறையே வழி மாறாதே! இளைஞனே | #இலக்கை_நோக்கி | #வழி | வளரும் தலைமுறை உரை : ஆர். ரஹ்மத்துல்லாஹ்…

பெற்றோர் பிள்ளைகள் – ஓர் இஸ்லாமியப் பார்வை!

பெற்றோர் பிள்ளைகள் – ஓர் இஸ்லாமியப் பார்வை! அல்ஹுதா பெண்கள் இஸ்லாமியக் கல்வியகம் ஆரம்ப நிகழ்ச்சி – 03-01-2021 இடம் :…