28/07/2014 நோன்பு பெருநாள்

இ ன்ஷா அல்லாஹ் பிரான்ஸில் நாளை 28/07/2014 நோன்பு பெருநாள் கொண்டாடப் படுகிறது. பிரான்ஸ் தொவ்ஹீத் ஜமாத் அறிவிப்பு.    …

ஃப்ரான்ஸில் நடந்த பேரணி மற்றும் ஆர்ப்பாட்டம்

[inpost_galleria thumb_width=”200″ thumb_height=”200″ post_id=”2307″ thumb_margin_left=”3″ thumb_margin_bottom=”0″ thumb_border_radius=”2″ thumb_shadow=”0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)” id=”” random=”0″…