தொழுகையின் சட்டங்களும் நமது நடைமுறைகளும்!

உரை:- அ.சபீர் அலி MISC பீமாநகர் – திருச்சி மாவட்டம் – (7-11-2018)

செல்வம் ஓர் சோதனையே!

R.அப்துல்கரீம் (மாநிலச் செயலாளர்,TNTJ) தைய்யா மூர்காப் சிட்டி கிளை – குவைத் மண்டலம் – (24-8-2018)

மனிதகுல வழிகாட்டி

உரை :- ஜமால் உஸ்மானி பெரியகுளம் – தேனீ மாவட்டம் – (02-11-2018)

ஸஹாபியப் பெண்களின் தியாகம்

உரை:- கே.எம்.அப்துந் நாஸிர் (மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர்,TNTJ ) திருப்பூர் இஜ்திமா – 9-12-2018