பிரேக்கிங் நியூஸ் என்ற நோய் இரண்டாம் உரை உரை : அப்துல் கரீம்

பிரேக்கிங் நியூஸ் என்ற நோய் இரண்டாம் இரண்டாம் உரை உரை : அப்துல் கரீம்

இறை வசனத்தில் கவனம் செலுத்துவோம்..! – ஜுமுஆ

தலைமையக ஜுமுஆ (17-02-2017) – உரை : அப்துல் கரீம் (மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர், TNTJ) இறை வசனத்தில் கவனம் செலுத்துவோம்..!

தமிழகத்தில் தவ்ஹீத் ஏற்படுத்திய புரட்சி

உரை : ரஹ்மதுல்லாஹ்

மாநபி வழியா? மத்ஹப் வழியா?

உரை : சையது இப்ராஹிம்

பிரான்ஸ் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் முகம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் (ஸல்) பயான் நிகழ்ச்சி.

பிரான்ஸ் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் முகம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் (ஸல்) பயான் நிகழ்ச்சி.

பிரான்ஸ் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் முகம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் (ஸல்) பயான் நிகழ்ச்சி.

அப்பாஸ் அலியின் உளறல் !

அப்பாஸ் அலியின் உளறல்களுக்கு அப்பாஸ் அலியின் பதிலடி!

காதலர் தினமா? சீரழிவு தினமா?

காதலர் தினமா? சீரழிவு தினமா?

சூழ்ச்சிகளை முறியடிப்போம்.!

வெள்ளி மேடை மாநில தலைமை ஜூமுஆ 2ஆம் உரை உரை : சகோ. கோவை. ரஹ்மதுல்லாஹ். இடம் : மண்ணடி சென்னை.