தலாக்கும் பொதுசிவில் சட்டமும்

தலாக்கும் பொதுசிவில் சட்டமும் ஆக்கம் பீ. ஜைனுல் ஆபிதீன் இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் மூலம் உறுதி செய்யப்பட்ட முஸ்லிம் தனியார் சட்டத்தை…

இஷா ஜமாஅத்தில் சேர்ந்து மஹ்ரிப் தொழலாமா?

இஷா ஜமாஅத்தில் சேர்ந்து மஹ்ரிப் தொழலாமா? ? வேலையின் காரணமாக ஒரு நாள் மக்ரிப் தொழுகையை விட்டு விட்டேன். இஷா தொழுகைக்கு…

இஸ்லாமிய அடிப்படை தவ்ஹீத் கொள்கையா..? ஸலபி கொள்கையா ..!!

அஸ்ஸலாமு அழைக்கும் (வரஹ்) அல்லஹுவின் பேருதவியால் பிராண்ஸ் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் சார்பாக 23.10.2016 பயான் நிகழச்சி நடைபெற்றது இதில் SLTJ மாநில…

தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பிராண்ஸ் மண்டலம் சார்பக இஸ்லாம் ஒரு எளிய மார்க்கம் நடை பெற்றது

  கடந்த 25.09.2016 ஞாயிற்று கிழமை அன்று  தவ்ஹீத் ஜமாஅத்  பிராண்ஸ் மண்டலம் சார்பக  இஸ்லாம் ஒரு எளிய மார்க்கம் நடை…