தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பிராண்ஸ் மண்டலம் சார்பக இஸ்லாம் ஒரு எளிய மார்க்கம் நடை பெற்றது

 

கடந்த 25.09.2016 ஞாயிற்று கிழமை அன்று  தவ்ஹீத் ஜமாஅத்  பிராண்ஸ் மண்டலம் சார்பக  இஸ்லாம் ஒரு எளிய மார்க்கம் நடை பெற்றது , இதில் பல சகோதரர்கள் கலந்து கொண்டார்கள்,    பெண்களுக்கு தணி இட வசதி செய்யப்பட்டு இருந்தது ஆன்லைன்

மூலம் எம் .எஸ் . சுலைமான்  அவர்கள் பதில் அளித்தார்கள் .

IMG-20160925-WA0039 IMG-20160925-WA0034 IMG-20160925-WA0036
IMG-20160925-WA0034

IMG-20160925-WA0042
கடந்த 25.09.2016 ஞாயிற்று கிழமை அன்று  தவ்ஹீத் ஜமாஅத்  பிராண்ஸ் மண்டலம் சார்பக  இஸ்லாம் ஒரு எளிய மார்க்கம் நடை பெற்றது , இதில் பல சகோதரர்கள் கலந்து கொண்டார்கள்,    பெண்களுக்கு தணி இட வசதி செய்யப்பட்டு இருந்தது ஆன்லைன்

மூலம் எம் .எஸ் . சுலைமான்  அவர்கள் பதில் அளித்தார்கள் .