இஸ்லாம் ஒரு எளிய மார்க்கம்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். கடந்த 11-11-2012 அன்று பிரான்ஸில் (FRTJ) பிரான்ஸ் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் சார்பில் ஆன்லைன் மூலம் நடத்தப்பட்ட இஸ்லாம் ஒரு…

FRTJ (பிரான்ஸ் தௌஹீத் ஜமாஅத்) ONLINE VIDEO CONFERENCE 11 -11 -2012

FRTJ (பிரான்ஸ் தௌஹீத் ஜமாஅத்) ONLINE VIDEO CONFERENCE  11 -11 -2012 இன்ஷா அல்லாஹ் வரும் 11 -11 -2012 அன்று ஞாயற்றுக்…