இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்

இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் முன்னுரை : சகோ அப்துல் கரீம் அவர்கள்

இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஹ்) கடந்த 15/02/2015 அன்று ஞாயிற்றுக் கிழமை FRTJ சார்பில் பெண்களுக்கான இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்(online oference)கேள்வி…

“நவீன உலகில் நமது பெண்கள் ” (part3)

 “நவீன உலகில் நமது பெண்கள் ” (part3) உரை :சகோதரி மும்தாஜ் ஆலிமா (Bisc)

“நவீன உலகில் நமது பெண்கள் “- video ( part2)

                               …

“நவீன உலகில் நமது பெண்கள் “-VIDEO part1

  “நவீன உலகில் நமது பெண்கள் “ உரை :சகோதரி மும்தாஜ் ஆலிமா (Bisc)

பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி

[dropcap][/dropcap] FRTJ வின் மாதாந்திர மசூரா  மற்றும் முதல் முறையாக  பெண்களுக்கான பெண்கள் செய்யும் பயான் நிகழ்ச்சி   25-01-2015 ஞாயிறு…