பிரான்ஸில் ரபியுல் அவ்வல் மாதத்திற்க்கான பிறை அறிவிப்பு…

இறைவனின் திருப்பெயரால்… அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரக்காத்துஹு… பிரான்ஸில் ரபியுல் அவ்வல் மாதத்திற்க்கான பிறை அறிவிப்பு… பிரான்ஸில் கடந்த 19-09-2020…