இஸ்லாமியக் கேள்வி – 04.01.2022

இஸ்லாமியக் கேள்வி – 04.01.2022 கேள்விகள்: அரபு மொழியை மூன்று காரணங்களுக்காக நேசியுங்கள் என்று நபிகளார் கூறியதாக வரும் செய்தி சரியானதா? குழந்தைகளுக்கு…

பித்அத் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்?

பித்அத் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்? புதுக்கோட்டை மாவட்ட இஜ்திமா – 04-12-2022 இடம் : அறந்தாங்கி உரை : எம்.எஸ். சுலைமான்…