அமல் செய்வோம் அருள் பெறுவோம்! தொடர் – 5

அமல் செய்வோம் அருள் பெறுவோம்!
ரமலான் 27.03.2023 – தொடர் – 5
உரை:- எஸ்.முஹம்மது யாஸிர் (மாநிலச் செயலாளர்,TNTJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.