அழியும் இவ்வுலகமும் அழியாத மறுமையும்

தமிழன் டிவி சஹர் நேர சிறப்பு நிகழ்ச்சி – 6/5/2020

அழியும் இவ்வுலகமும் அழியாத மறுமையும் – தொடர் 4
உரை : ஆர். அப்துல் கரீம்
(மாநில துணை பொதுச் செயலாளர், TNTJ)

இப்ராஹீம் நபியின் வாழ்வு தரும் படிப்பினை – பாகம் 3
உரை : எம்.எஸ். சுலைமான்
(மேலாண்மை குழு தலைவர், TNTJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.