இறைவனிடமிருந்து தூரமாக்கும் அசத்திய செயல்கள் பாகம்-4

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பிரான்ஸ் மண்டல

ரமலான் சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி 2024

தலைப்பு : இறைவனிடமிருந்து தூரமாக்கும் அசத்திய செயல்கள்-4

உரை : சகோதரர் H.முஹம்மது யூஸுஃப் MISC அவர்கள்

29/03/2024.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.