இஸ்லாத்திற்கு எதிரான நவீன கலாச்சாரம்!

உரை : ஆர். அப்துல் கரீம் MISC
( TNTJ மாநிலத் துணைப் பொதுச்செயலாளர், )

அந்நூர் இஸ்லாமிய பெண்கள் கல்லூரி – பட்டமளிப்பு நிகழ்ச்சி – 5-10-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.