சைத்தானின் ஊசலாட்டங்கள் பாகம்-2

பிரான்ஸ் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்
2020 ரமலான் தொடர் சொற்பொழிவு
24 வது நாள் (17-05-2020)
தலைப்பு: சைத்தானின் ஊசலாட்டங்கள். பாகம்-2
உரை: சகோதரர் C.V.இம்ரான்
TNTJ மாநில செயலாளர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.