தவறாக புரிந்துகொள்ளப்பட்ட ஜிஹாத்

 

தவறாக புரிந்துகொள்ளப்பட்ட ஜிஹாத்

தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட மார்க்க சட்டங்கள்?

தொடர் – 5 ரமலான் – 2024

உரை: M.S.சுலைமான் (மாநிலத் தலைவர்,TNTJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.