நபிவழியில் ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை – 2019.

தலைப்பு:
சோதனைகளை தியாகத்தால் வெல்வோம்
உரை:
S.இமாம் அலி
FRTJ பேச்சாளர்

FRTJ from FRTJ Web on Vimeo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.