நல்ல மனைவிக்கு முன்னுதாரணம் அன்னை கதீஜா(ரலி).

நல்ல மனைவிக்கு முன்னுதாரணம் அன்னை கதீஜா(ரலி)
முஃமின்களின் அன்னையர்..
உரை: K.தாவூத் கைஸர் M.I.Sc (மாநிலச் செயலாளர்,TNTJ)
ரமலான் தொடர் – 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.