நோய் தரும் படிப்பினை. பாகம்-1.

ரமலான் தொடர் சொற்பொழிவு
4 வது நாள்,27-04-2020
தலைப்பு : நோய் தரும் படிப்பினை பாகம்-1
உரை : சகோதரர் C.V. இம்ரான்
TNTJ மாநில செயளாலர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.