பணம் நிறைந்திருந்த போதும் குணம் குறையாத கதீஜா(ரலி).

முஃமின்களின் அன்னையர்..
உரை: K.தாவூத் கைஸர் M.I.Sc (மாநிலச் செயலாளர்,TNTJ)
ரமலான் தொடர் – 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.