யுக முடிவு நாளின் அடையாளங்கள். பாகம்-5

பிரான்ஸ் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்
2020 ரமலான் தொடர் சொற்பொழிவு
20 வது நாள் (13-05-2020)
தலைப்பு : யுக முடிவு நாளின் அடையாளங்கள். பாகம்-5
உரை : சகோதரர் E.ஃபாரூக்
TNTJ மாநில செயலாளர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.