லைலத்துல் கத்ர் இரவும், ஃபித்ரா என்ற கட்டாய கடமையும்

பிரான்ஸ் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்
2020 ரமலான் தொடர் சொற்பொழிவு
22 வது நாள் (15-05-2020)
தலைப்பு: லைலத்துல் கத்ர் இரவும், ஃபித்ரா என்ற கட்டாய கடமையும்
உரை : சகோதரர் C.V.இம்ரான்
TNTJ மாநில செயலாளர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.