விழித்தது முதல் உறங்கும் வரை இறை நினைவில் பாகம்-7

பிரான்ஸ் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்
ரமலான் தொடர் சொற்பொழிவு
13வது நாள் 06-05-2020
தலைப்பு:விழித்தது முதல் உறங்கும் வரை இறை நினைவில்
பாகம்-7
உரை : சகோதரர் C.V. இம்ரான்
TNTJ மாநில செயலாளர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.