சிறு கற்களை வைத்தும் வீட்டின் சுவற்றை தொட்டும் தயம்மும் செய்யலாமா?(கேள்வி 1)

சிறு கற்களை வைத்தும் வீட்டின் சுவற்றை தொட்டும் தயம்மும் செய்யலாமா?
வீடியோவை பார்க்க புகைப்படத்தை
சொடுக்கவும் 
  • ஃபிரான்ஸ் இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்
  • சிறு கற்களை வைத்தும் வீட்டின் சுவற்றை தொட்டும் தயம்மும் செய்யலாமா?
  • >பதில் அளிப்பவர் : பி.ஜைனுல் ஆபிதீன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.