மஷுரா மற்றும் பயான் நிகழ்ச்சி-FRTJ

கடந்த 22-02-2014 சனிக்கிழமை FRTJ சார்பில் மஷுரா மற்றும் பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.இதில் பொருளாளர் அப்துல் ஹக்கீம் அவர்கள் ‘கவலை’ என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.