கேள்வி: தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாஅத் என்று தனியாக ஒரு ஜமாஅத் ஏன் ?

  • ஃபிரான்ஸ் இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் 4
  • உரை : கோவை ரஹ்மத்துல்லாஹ்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.