வட்டி பற்றி இஸ்லாம் கூறும் அறிவுரை என்ன?

பிரான்ஸ் தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் வட்டி பற்றிய கேள்விகளுக்கு TNTJ தலைமை அளித்த பிரத்தியேக பதில்கள்.

வட்டி பற்றி இஸ்லாம் கூறும் அறிவுரை என்ன?

சந்திப்பு : பிரான்ஸ் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்(FRTJ) தலைவர் அதீன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.